Η διεύθυνση και οι καθηγητές της σχολής μας, αφουγκραζόμενοι την ανάγκη πολλών συμπολιτών μας, οι οποίοι είτε διαμένουν στην επαρχία είτε σε απομακρυσμένες περιοχές της πατρίδας μας, είτε σε μεγαλουπόλεις…

Στην “Παναρμόνιο Λύρα” παρέχουμε τη δυνατότητα της παράδοσης ιδιαίτερων μαθημάτων βυζαντινής μουσικής για μαθητές όλων των ηλικιών και των μουσικών τάξεων. Έτσι, ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στην…

Η διάδοση της μουσικής μας παράδοσης πρέπει να ξεκινά από τις μικρές ηλικίες.

Στη σχολή μας λειτουργούν τμήματα βυζαντινής μουσικής για παιδιά από Γ έως ΣΤ δημοτικού. Στόχος μας είναι αρχικά να αγαπήσουν την ψαλμωδία μέσα από σύντομους γνωστούς ύμνους, όπως απολυτίκια αγίων…

Στη σχολή μας λειτουργούν τμήματα βυζαντινής μουσικής για παιδιά από Γ έως ΣΤ δημοτικού. Στόχος μας είναι αρχικά να αγαπήσουν την ψαλμωδία μέσα από σύντομους γνωστούς ύμνους, όπως απολυτίκια αγίων…

Στην «Παναρμόνιο Λύρα» λειτουργούν τμήματα βυζαντινής μουσικής τόσο για παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου, όσο και για ενήλικες. Οι μαθητές και μαθήτριες διδάσκονται την εκκλησιαστική μας μουσική σε τμήματα, αλλά εφόσον…

Στην «Παναρμόνιο Λύρα» λειτουργούν τμήματα βυζαντινής μουσικής τόσο για παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου, όσο και για ενήλικες. Οι μαθητές και μαθήτριες διδάσκονται την εκκλησιαστική μας μουσική σε τμήματα, αλλά εφόσον…