Η διάδοση της μουσικής μας παράδοσης πρέπει να ξεκινά από τις μικρές ηλικίες.