Στην «Παναρμόνιο Λύρα» λειτουργούν τμήματα βυζαντινής μουσικής τόσο για παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου, όσο και για ενήλικες. Οι μαθητές και μαθήτριες διδάσκονται την εκκλησιαστική μας μουσική σε τμήματα, αλλά εφόσον…

Έχει τρεις χορδές, συνήθως κουρδισμένη σε τέταρτες καθαρές με νότες ΣΙ-ΜΙ-ΛΑ.