Μουσική Προπαιδεία από 2 ετών

Η διάδοση της μουσικής μας παράδοσης πρέπει να ξεκινά από τις μικρές ηλικίες. Έτσι, στη σχολή μας λειτουργούν τμήματα προπαιδείας 2 – 3 ετών ( με παρουσία γονέων ), καθώς και τμήματα νηπιαγωγείου και Α,Β δημοτικού. Στόχος μας τα παιδιά να αγαπήσουν τη μουσική μέσα από το παιχνίδι και να μάθουν για τον ρυθμό, τις νότες, τα μουσικά όργανα, αλλά και πώς να χρησιμοποιούν τη φωνή τους. Όλα αυτά βέβαια με τη συμβολή των κατάλληλα εκπαιδευμένων μουσικών μας.