Προπαιδεία Α, Β Δημοτικού

Η διάδοση της μουσικής μας παράδοσης πρέπει να ξεκινά από τις μικρές ηλικίες. Έτσι, στη σχολή μας τα παιδιά Α και Β δημοτικού θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα προπαιδείας. Στόχος μας να αγαπήσουν τη μουσική μέσα από το παιχνίδι και να μάθουν για τον ρυθμό, τις νότες, τα μουσικά όργανα, αλλά και πώς να χρησιμοποιούν τη φωνή τους. Όλα αυτά βέβαια με τη συμβολή των κατάλληλα εκπαιδευμένων μουσικών μας.