ΠΑΙΔΙΚΟ – ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Στη σχολή μας λειτουργούν τμήματα βυζαντινής μουσικής για παιδιά από Γ έως ΣΤ δημοτικού. Στόχος μας είναι αρχικά να αγαπήσουν την ψαλμωδία μέσα από σύντομους γνωστούς ύμνους, όπως απολυτίκια αγίων και προσόμοια, αλλά και αναγνώσματα. Από την Ε δημοτικού τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να μυηθούν στην παρασημαντική, τη γραφή της εκκλησιαστικής μας μουσικής. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντικό για τη μουσική πρόοδο των παιδιών είναι και το μάθημα της χορωδίας στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι μαθητές και μαθήτριες από Γ έως ΣΤ δημοτικού.