Ενηλίκων

Στην «Παναρμόνιο Λύρα» λειτουργούν τμήματα βυζαντινής μουσικής τόσο για παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου, όσο και για ενήλικες. Οι μαθητές και μαθήτριες διδάσκονται την εκκλησιαστική μας μουσική σε τμήματα, αλλά εφόσον το επιθυμούν και σε ιδιαίτερο μάθημα. Πραγματοποιούνται δύο μαθήματα την εβδομάδα με βάση την ύλη του Υπουργείου, ενώ για τα μεγαλύτερα έτη γίνονται επιπλέον θεωρητικά μαθήματα, όπως λειτουργική, υμνολογία, τυπικό και ιστορία βυζαντινής μουσικής. Παράλληλα, το μάθημα της χορωδίας είναι υποχρεωτικό και ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς δίνεται η δυνατότητα οι εκπαιδευόμενοι να συμψάλλουν μαζί με άλλους.