ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ

Η φωνή του ανθρώπου, το τελειότερο όργανο, δώρο του Θεού στον άνθρωπο για να τον
υμνεί, στη σχολή μας χαίρει ιδιαίτερης προσοχής και φροντίδας. Γι’ αυτό τον λόγο, η σχολή
μας παρέχει διαδικτυακά μαθήματα φωνητικής από εξειδικευμένο δάσκαλο. Στα μαθήματα
φωνητικής ο μαθητής, μεταξύ άλλων, μαθαίνει να χρησιμοποιεί τη φωνή του με τρόπο
ώστε να εκφέρει σωστά τις λέξεις και κατ’ επέκτασιν τους ύμνους και κυρίως να αξιοποιεί
στο έπακρο όλα τα φωνητικά χαρίσματά του δίχως καταπόνηση και φθορά της φωνής,
πάντοτε στα πλαίσια της ψαλτικής τέχνης και του βυζαντινού – ψαλτικού ύφους.