ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ – ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στην “Παναρμόνιο Λύρα” παρέχουμε τη δυνατότητα της παράδοσης ιδιαίτερων μαθημάτων βυζαντινής μουσικής για μαθητές όλων των ηλικιών και των μουσικών τάξεων. Έτσι, ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στην εκμάθηση της μουσικής σύμφωνα με τις δικές του, προσωπικές ανάγκες, ρυθμίζοντας ο ίδιος μαζί με τον καθηγητή τον ρυθμό κάλυψης της ύλης, αλλά και του περιεχομένου των μουσικών μαθημάτων.